Totally (TLY)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
DAILY VARIATION
n/a
n/a
VOLUME
n/a
DATA
52 Week High
n/a
52 Week Low
n/a
Shares Issued
n/a
Market Cap
n/a
RiskGrade
n/a
Beta
n/a
MENU
slide to see more

Latest

slide to see more
Period Ending Period Revenue (£m) Pre-tax (£m) EPS Dividend
30-Jun-17 Interim 3.68 -0.98 -5.00p n/a

Key Fundamentals

slide to see more
Year Ending Revenue (£m) Pre-tax (£m) EPS P/E PEG EPS Grth. Div Yield
31-Dec-12 0.77 -0.68 -71.69p n/a n/a n/a n/a n/a
31-Dec-13 0.88 -0.73 -31.86p n/a n/a n/a n/a n/a
31-Dec-14 0.61 -0.44 -1,294.40p n/a n/a n/a n/a n/a
31-Dec-15 0.58 -0.41 -14.94p n/a n/a n/a n/a n/a
31-Dec-16 3.98 -1.49 -7.97p n/a n/a n/a n/a n/a

Forecast

slide to see more
Year Ending Revenue (£m) Pre-tax (£m) EPS P/E PEG EPS Grth. Div Yield
31-Dec-17 10.65 -0.42 -1.00p 0.0 n/a 0% 0.00p 0.0%
31-Dec-18 13.88 1.27 2.00p 25.8 n/a 0% 0.00p 0.0%